Klusdag 2 – Rockgarden gereed

De rockgarden is af en bereidbaar! Na een goede tweede dag klussen kunnen beide afdalingen bereden worden. De rechter afdaling (van bovenaf gezien) is een uitdaging voor de recreant, de linker een ware aanwinst voor de wedstrijd. Het geheel moet zich nog wel even zetten. Stenen moeten vaster komen te liggen en ingereden worden.

De rechter afdaling is bedoeld voor de recreant. De hoogteverschillen en de grootte van de stenen zijn beperkt. Het is een goede oefenbaan om op rotsondergrond te leren rijden. Wees echter wel voorzichtig. De losse stenen zijn op dit moment nog onvoorspelbaar.

De linkerafdaling is veel zwaarder. Ons advies is deze alleen te rijden als je zeker bent dat je voldoende rijvaardigheid hebt. Bovenaan is het hoogteverschil het grootst, maar onderaan wordt veel stuurkunst gevraagd. De afdaling zal buiten wedstrijden afgesloten worden. Hiervoor wordt nog een afsluiting geplaatst.

Het plateau bovenaan zal nog aangepast worden. De stenen zullen netter neergelegd worden waardoor een goede start kan worden gemaakt.

Hieronder een aantal foto’s.

Advertenties